Αυτοματισμοί - Έξυπνο Κτίριο

automotionsΨάχνετε για μια υπηρεσία που να σας επιτρέπει να παρακολουθείτε και να ελέγχετε τον εξοπλισμό σας  από απόσταση;

Αποκτήστε τον έλεγχο οπουδήποτε και αν βρίσκεστε ενημερωθείτε για την τρέχουσα κατάσταση των συστημάτων και των μηχανημάτων σας με την χρήση ενός τηλεχειριστήριου, του κινητού  σας τηλέφωνου, μέσω ενός ασύρματου τοπικού δικτύου ή μέσω του Διαδικτύου. 

Ενδεικτικές λειτουργίες συστημάτων αυτοματισμού:

  • Έλεγχος μηχανημάτων εργοστασίου ή και άλλων εργασιακών χώρων . 
  • Έλεγχος κλιματισμού.  
  • Έλεγχος γκαραζόπορτας ή άλλης πύλης.  
  • Έλεγχος θερμοκρασίας.  
  • Έλεγχος φωτισμού.
  • Έλεγχος συστημάτων συναγερμού.
  • Έλεγχος ηλεκτρικών ρολών
  • Έλεγχος άλλων συσκευών.