Συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

serviceΑπό την στιγμή που μας εμπιστευτήκατε να είστε σίγουροι ότι  θα είμαστε στην διάθεσή σας όταν μας χρειαστείτε για να συντηρήσουμε τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις στον οικιακό ή εργασιακό σας χώρο και να επιδιορθώσουμε με υπευθυνότητα και αξιοπιστία κάθε είδους ηλεκτρολογική βλάβη προσφέροντας ένα ασφαλές περιβάλλον για εσάς την οικογένεια ή αντίστοιχα τους εργαζόμενους σας.

Για τη σωστή λειτουργία μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης πρέπει να πραγματοποιηείται συστηματικά συντήρηση όλων των ηλεκτρικών στοιχείων και γραμμών που την απαρτίζουν.  Τη συντήρηση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων πρέπει να την αναλαμβάνουν άτομα με την κατάλληλη εκπαίδευση και γνώση.

Για την έναρξη της συντήρησης καλό είναι να υπάρχει το σχέδιο της κατόψης του οικήματος που αφορά τις ηλεκτρολογικές λεπτομέρεις.

Κατά τη διάρκεια της συντήρησης μπορεί να πραγματοποιηθεί επέκταση ή αναβάθμιση της υπάρχουσας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.

Μετρήσεις που απαιτούνται για τον έλεγχο των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων τις οποίες καλύπτονται απο την εταιρεία ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ και σύμφωνα με την ηλεκτρολογική νομοθεσία ΕΛΟΤ HD 384 ειναι:

 1. - Δοκιμή συνέχειας ισοδυναμικών συνδέσεων
 2. - Μέτρηση αντίστασης μόνωσης
 3. - Μέτρηση χρόνου απόκρισης προστασίας διαφορετικού ρεύματος (ρελέ).
 4. - Μέτρηση ρεύματος λειτουργίας προστασίας διαφορετικού ρεύματος (ρελέ)
 5. - Μέτρηση σύνθετης αντίστασης βρόχου σφάλματος
 6. - Υπολογισμός τάσης επαφής κατά την λειτουργία του διαφορετικού ρεύματος (ρελέ)
 7. - Υπολογισμός αναμενόμενου ρεύματος βραχυκυκλώματος
 8. - Έλεγχος πολικότητας και εύρεση φάσεων
 9. - Συχνότητα
 10. - Προσεγγιστική μέτρηση αντίστασης γείωσης χωρίς την χρήση βοηθητικών ραβδών
 11. - Μέτρηση τιμής εκτεταμένης και σημειακής τιμής αντίστασης γείωσης
 12. - Μέτρηση ειδικής αντίστασης εδάφους
 13. - Έλεγχος καλωδίων