Εξοπλισμοί Χαριτάκης

Φούρνος Δανδάλη

Δημ.Φωτισμός Ακαδημίας

Tsigenis Woodcraft

Πολυκατοικία Οδού Σπιναλόγκα

Φωτισμός Εξωτερικού Χώρου

Λαϊκη Τράπεζα