Ηλεκτρολογική εγκατάσταση ασθενών ρευμάτων

electrical-lightΟι εγκαταστάσεις αυτές αφορούν την τροφοδοσία και λειτουργία υποδοχέων που δεν απαιτούν 230V και δεν είναι επικίνδυνα για τον άνθρωπο. Αυτές οι εγκαταστάσεις είναι:

   • 1. Τηλεφωνικό δίκτυο.
   • 2. Κεντρική εγκατάσταση σταθερής τηλεφωνίας στο κτίριο.
   • 3. Δίκτυο δεδομένων (DATA).
   • 4. Κεντρική εγκατάσταση για τους υπολογιστές σε ορισμένους χώρους.
   • 5. Δίκτυο πυρανίχνευσης επικίνδυνων χώρων.
   • 6. Εγκατάσταση στους μηχανολογικούς χώρους και στις επικίνδυνες εγκαταστάσεις (κουζίνες, αποθήκες).
   • 7. Δίκτυο ασφάλειας χώρων (αντικλεπτικό σύστημα, κάμερες κ.λ.π.).
   • 8. Δίκτυο ηχητικής εγκατάστασης.
   • 9. Κεντρική και αυτόνομη εγκατάσταση ηχείων για να μην τρέχουν τα καλώδια μετά ελεύθερα.
   • 10. Δίκτυο φωτισμού ασφαλείας.
   • 11. Περιορισμένος αριθμός καλαίσθητων φωτιστικών με σύνδεση με το UPS για άμεση λειτουργία σε πιθανή διακοπή της ΔΕΗ.
   • 12. Δίκτυο εγκατάστασης home theater. Αν απαιτηθεί σε συγκεκριμένο χώρο γίνεται η εγκατάσταση για πιθανή χρήση.
   • 13. Δίκτυο κεραίας ΤV – δορυφορικής.
   • 14. Κεντρική εγκατάσταση κεραίας τηλεόρασης για επίγεια και δορυφορική λήψη.
   • 15. Εγκατάσταση θυροτηλεφώνου – θυροτηλεόρασης.
   • 16. Εγκατάσταση κουδουνιών ανάγκης.

Σε συγκεκριμένους χώρους (λουτρά) εγκαθιστάμε κουδούνια για πιθανή ανάγκη. Οι παραπάνω εγκαταστάσεις ποικίλουν σε υλικά εγκατάστασης , σε τομείς εφαρμογής αλλά και σε κόστος. Γι ' αυτό το λόγο η ανάλυση κάθε είδους αφορά τις επιλογές του ιδιοκτήτη.