Δομημένη καλωδίωση & Δίκτυα Υπολογιστών

networks2Παρέχουμε υπηρεσίες δομημένης καλωδίωσης σε επιχειρήσεις κάθε είδους καλύπτοντας τις ανάγκες της για ενδοεπικοινωνία μεταφέροντας εικόνα, φωνή και δεδομένα.

Χρησιμοποιούμε πάντα υλικά άριστης ποιότητας και πραγματοποιούμε την εγκατάσταση τηρώντας όλες τις προδιαγραφές για ένα γρήγορο, αποδοτικό και ασφαλές εταιρικό δίκτυο.

Η απαιτήσεις των επιχειρήσεων για την  διαχείριση των δεδομένων και των προγραμμάτων από τους εργαζόμενους οδηγούν στην δημιουργία δικτύων υπολογιστών.

Έπειτα από μακρόχρονη εμπειρία πάνω σε τέτοιου είδους εγκαταστάσεις και χρησιμοποιώντας σύγχρονη τεχνολογία μπορούμε να μελετήσουμε και να αναλάβουμε το δικό σας δίκτυο.

 

Οπτικές ίνες

networks3Η ανάπτυξη των εφαρμογών των  επιχειρήσεων και η εξέλιξη της τεχνολογίας οδήγησαν στην απαίτηση για γρηγορότερα δίκτυα  και στην δημιουργία της τεχνολογίας των οπτικών ινών.

Το τεχνικό προσωπικό μας δημιουργεί και  ρυθμίζει την κτιριακή σας υποδομή για την κάλυψη των δικών σας αναγκών.