Πυρασφάλεια

firealarms1Αναλαμβάνουμε την τοποθέτηση ολοκληρωμένων συστημάτων πυρασφάλειας (πυρανιχνευτές) σε οικίες, καταστήματα, γραφεία και επιχειρήσεις τα οποία προμηθευόμαστε από έμπειρους κατασκευαστές του είδους που έχουν καταξιωθεί  στον χώρο τους και τηρούν όλα τα πρότυπα για την δική σας ασφάλεια.

Η αποτελεσματική αντιμετώπιση του κινδύνου της φωτιάς σε κτίρια απαιτεί την πρόληψη της σε αρχικό στάδιο. Οι πυρανιχνευτές αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού συστήματος πυροπροστασίας. Η έγκαιρη ανίχνευση μιας εστίας πυρκαγιάς επιτρέπει τη μείωση του κινδύνου επέκτασής της σε άλλους γειτονικούς χώρους την εύκολη αντιμετώπιση της και φυσικά την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεών της (σωματικές βλάβες και υλικές καταστροφές).
Η πυρανίχνευση είναι η διαδικασία κατά την οποία οι αισθητήρες φωτιάς σε ένα σύστημα πυρανίχνευσης διεγείρονται και στη συνέχεια μεταδίδουν τα σήματα τους σε ένα κέντρο ελέγχου, η ενεργοποιούν οπτικές ή ακουστικές ενδείξεις (σειρήνες κ.λπ.). Σε περίπτωση όπου υπάρχει και σύστημα πυρόσβεσης θα τεθεί σε λειτουργία για την κατάσβεση ή την καθυστέρηση της φωτιάς.

Εγκατάσταση πυρανιχνευτικών διατάξεων
Η εγκατάσταση ενός συστήματος πυρανίχνευσης απαιτεί να έχει προηγηθεί καλή μελέτη που να λαμβάνει υπόψη της εξής:

  • 1. Τη διάταξη του χώρου.
  • 2. Τα υλικά καύσης τα οποία υπάρχουν μέσα στο χώρο.
  • 3. Η αναμενόμενη μορφή της πυρκαγιάς.
  • 4. Οι πιθανές εστίες φωτίας.

Για παράδειγμα, ένας χώρος όπου η καύσιμη ύλη είναι ξυλεία ή έπιπλα, σε μια πιθανή έναρξη φωτιάς θα παραχθούν αέρια μονοξειδίου και διοξειδίου του άνθρακα. Στην συνέχεια θα παραχθούν φλόγες και θα αυξηθεί η θερμοκρασία. Αν θέλουμε να προλάβουμε τη φωτιά στα αρχικά της στάδια, θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε ανιχνευτές ιονισμού ή και φωτιάς και όχι θερμικούς