Ηλεκτρολογικό Υλικό

Ο κλάδος του ηλεκτρολογικού υλικού χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό, καθώς περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό προϊόντων και εμπορικών σημάτων.  Αρκετές επιχειρήσεις του κλάδου (παραγωγικές και εισαγωγικές) εστιάζουν την προσοχή τους στην ασφάλεια των προϊόντων τους και γι’ αυτό το λόγο επιδιώκουν την πιστοποίηση των προϊόντων τους και την έγκρισή τους από αναγνωρισμένους οργανισμούς τυποποίησης, ακολουθώντας συγκεκριμένες προδιαγραφές.
 
Ο αριθμός των επιχειρήσεων στον παραγωγικό τομέα, σε ότι αφορά τα εξεταζόμενα προϊόντα, χαρακτηρίζεται από φθίνουσα τάση. Οι παραγωγικές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν έντονο ανταγωνισμό από τα εισαγόμενα προϊόντα, η πλειοψηφία των οποίων πλέον διαθέτει τις προδιαγραφές και τις πιστοποιήσεις που ορίζει η ΕΕ. Από την άλλη πλευρά, τόσο οι παραγωγοί όσο και οι παραδοσιακοί εισαγωγείς αντιμετωπίζουν ανταγωνισμό και από φθηνά «ανώνυμα» προϊόντα που δεν καλύπτουν όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας, τα οποία εισάγονται από τρίτες χώρες χαμηλού κόστους.

Λαμβάνοντας υπόψην το προαναφερομένα, η στρατηγική επιλογή και δέσμευση της εταιρείας ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ είναι ή επιλογή των πλέων ποιο ποιοτικών, αξιόπιστων και σύγχρονων προϊόντων για τις εγκαταστάσεις που αναλαμβάνει για τους πελάτες της.

H διαλογή και επιλογή ηλεκτρολογικού υλικού, ακολουθώντας τις εξελίξεις και τις τελευταίες τεχνολογικές καινοτομίες, καθημερινά αυξάνεται με σκοπό την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των αναγκών του καθενός από τους πελάτες της εταιρείας μας.